מפת אזור מופחת פליטות – מרכז העיר ירושלים (שלב א')

החל מתאריך 01.07.2020 (השלב השני) האיסור יורחב לכל שטח העיר ירושלים.
שימו לב – במהלך השלב הראשון של הפרויקט, התנועה לכלי רכב מזהמים תיאסר גם ברחובות המהווים את גבול אזור “מופחת פליטות”, כך שכלי רכב מזהמים לא יוכלו לנוע בצירים של רחוב הנביאים, רחוב המלך ג’ורג’, חיל ההנדסה, הצנחנים, אגרון ושטראוס, בקטעים המופיעים במפה.

להלן התמרורים המורים על אזור כניסה לרכבים מזהמים