Cleaning the City Header
City Lion Logo

פרויקט ״מנקים את העיר מזיהום אוויר״, בהובלת המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים, נועד לצמצם את זיהום האוויר מכלי רכב ולשפר את איכות האוויר שנושמים הולכי הרגל ותושבי העיר ירושלים. הפרויקט הינו חלק מהתוכנית לצמצום זיהום האוויר מתחבורה בעיר ירושלים. לצורך כך, נחקק חוק עזר עירוני האוסר על תנועה של כלי רכב מזהמים במרכז העיר ירושלים ובהמשך בכל העיר, אלא אם יותקן ברכב מסנן להפחתת זיהום האוויר.

המשרד להגנת הסביבה מעניק לכם

סבסוד לזמן מוגבל

לפרטים ראו לשונית "מוסכים שבהם ניתן סבסוד"

(אפשר להתקין גם ללא סבסוד במוסכים מורשים ברחבי הארץ)

אוהבים את
ירושלים

עם אוויר נקי

Green Strip